A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Indonésie - Průvodce

Indonésie je velmi tradiční a konzervativní země, tudíž je zde nutné dodržovat určitá pravidla chování a společenského styku.

Nejdůležitější je oblečení, s výjimkou turismem dosti zasaženého Bali , je nutné se patřičně oblékat. To znamená nosit kaltoty či sukně dlouhé u mužů alespoň ke kolenům, u žen pod kolena. Trička zásadně s rukávy tak, aby byla krytá ramena a toto pravidlo se týká jak mužů tak žen. Ženy by se měly navíc vyvarovat provokujících výstřihů. Je pravda, že se u cizinců odvážnější oblečení toleruje, ale riskujete tak, že se stanete magnetem pro oči místních lidí, což nebývá vždy příjemné.

Také pokud používáte evropské plavky, stanete se, především ženy, terčem očumování a okukování všeho druhu. Přesto, že se v Indonésii západní plavky běžně prodávají a u všech bazénů je napsáno, že je koupání povoleno jen v plavkách, plavky nikdo neužívá a místní se koupou v běžném oblečení.

Bezpečné je koupání v evropských plavkách jen na Bali , na ostatních ostrovech jen v bazénech luxusních hotelů nebo v bazénech, které mají odlišnou otevírací dobu pro ženy a pro muže. Jinak se koupejte v plavkách nebo šortkách s nohavicemi alespoň do poloviny stehen, ženy by měly mít krytou i horní polovinu těla včetně ramen.

Dále platí určitá etiketa při vstupu do svatyní. Na Bali je možné téměř do všech hinduistických svatyní vstupovat jen v sárungu (tradičním indonéském oděvu), který se v mnoha chrámech půjčuje, samozřejmě za úplatu, nebo si ho lze na tržištích před mnoha chrámy zakoupit. Menstruující ženy mají na Bali zákaz vstupu do chrámů, samozřejmě, že toto nikdo fakticky nekontroluje, ale bohové se mohou mstít. Před vstupem do mešity je nutné si zout boty a někdy i zahalit hlavu.

Důležitá je i řeč těla, stejně jako v celé Asii je levá ruka považována za nečistou a tak se na jídlo a podávání věcí jiným lidem používá výhradně pravá ruka. Hlava je posvátná, dotýkání se cizí hlavy je považováno za velký prohřešek, je nevhodné kohokoliv po hlavě hladit, včetně dětí. Nohy jsou považovány za velmi nečisté, proto se při sezení skládají pod sebe, neslušné je nohou na kohokoliv nebo na cokoliv ukazovat.

Ve společenském styku není přípustné se dotýkat (tj. i potřásat rukou) muslimských příslušníků opačného pohlaví. Leckdy je těžké vyznání odhadnout, ale lidé dodržující tuto zásadu vám to dají při podání ruky najevo tak, že sepnou ruce a mírně se ukloní.

Stejně jako v celé Asii je neslušné dát najevo hněv (což bývá v Indonésii někdy velmi těžké), hněvající se turista se stane spíše terčem posměšků a nikdy mu nikdo nedá za pravdu.

Nepřípustné jsou také projevy náklonnosti mezi dvěma pohlavími na veřejnosti, náklonnost mezi příslušníky jednoho pohlaví na veřejnosti nevadí.

Zdržte se jakýchkoliv kritických úsudků ohledně náboženství a náboženských zvyků. Přesto, že se Indonésané rádi na náboženství vyptávají a rádi o něm mluví, je lepší se těmto tématům zcela vyhnout. Ateisté tu nemají zrovna dobré jméno.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
REKLAMA


Články odjinud