A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Indonésie - Průvodce

Téměř veškeré tradiční indonéské umění vychází z mimořádně bohatého kulturního dědictví. Mnoho uměleckých děl se vyvinulo u královských dvorů na ostrovech Jáva a Bali. Mnohá z uměleckých děl byly součástí náboženských a mystických obřadů a mají svůj původ v dávné mytologii a leckdy obsahují části či jsou alespoň motivovány eposy Ramayana a Mahabarata. V Indonésii je spousta vysokých uměleckých škol, jež pečují o vysokou úroveň indonéského tradičního umění.

Wayang

Wayang kulit je tradiční indonéské stínové divadlo. Toto divadlo bylo a je něco více než pouhá zábava. Wayang představuje celkem významný nástroj výchovy a lze z něho čerpat i poučení.

Každá wayangová divadelní hra je částí jednoho ze dvou tradičních eposů. Indonésané navštěvují wayangová představení již od útlého věku a jsou seznámeni s příběhy jednotlivých postav. Každá z loutek představuje jinou osobnost, osobnosti se od sebe liší velikostí a tvarem.

Každé wayangové představení je doprovázeno tradičním indonéským orchestrem – gamelanem a většinou čte vypravěč příběh v jávanštině nebo jiném regionálním jazyce, nikoliv v indonéštině.

Wayang je součástí téměř každé oslavy, na mnoha místech turisticky navštěvovaných místech se konají představení pro cizince.

Dalšími formami indonéského divadla jsou wayang orang – divadlo s živými herci – a wayang golek – loutkové divadlo. Obě formy se od evropského liší. Herci mají tradiční indonéský oděv, mluví se regionálním jazykem a herci se po jevišti pohybují velmi málo, velkou úlohu má vypravěč. Divadlo je doprovázeno gamelanovým orchesterem.

Gamelan

Gamelan je soubor perkusních nástrojů naladěných do určité tóniny. Mezi nástroje gamelanu patří různé bubínky, metalofony a gongy. Nástroje bývají zhotoveny z železa, bronzu nebo mosazi a bývají zasazovány do dřevěných rámů a konstrukcí. Na Bali najdeme i bamabusové gamelany. Gamelanová hudba má složiou stavbu a vydává zvučné tóny evropskému uchu tajemně a neobvykle znějící.

Koncerty gamelanových orchestrů můžete v Indonésii shlédnout téměř v každé turistické destinaci, při divadelních a tanečních představeních, či při slavnostních příležitostech.

Tanec

V Indonésii žije několik set národů a národností a každý má své tradiční tance. Je jich tolik, že ani nelze všechny tance shrnout pod jednotnou charakteristiku. Tradiční tanec je v jednotlivých regionech udržován a pěstován dodnes. Zahajuje se jím každá oficiální akce, tanec je také součástí každé oslavy. I epos Ramayana má na Jávě svou taneční verzi. Taneční umění je v Indonésii velice oblíbené, je zde mnoho škol jak pro místní, tak pro cizince a téměř ve všech turistických destinacích se konají taneční vystoupení pro turisty.

Užité umění

Jak je Indonésie rozmanitá v národech, tak je i rozmanitá v užitém umění. Důležitou roli v indonéské kultuře hraje látka a její výzdoba. Každá etnická skupina se vyznačuje sobě specifickou látkou a její výzdobou. Z Indonésie pochází způsob zdobení látky pomocí vosku a barvení – batika. Indonéská tradiční batika má své jedinečné vzory a v Indonésii se stala společenským oděvem. V Indonésii ovšem najdeme i mnoho druhů tkaných látek. Na Jávě a Bali lze najít spoustu škol batiky a to nejen pro místní, ale i pro cizince. Lze navštívit mnoho batikových dílen, kde si lze batikování látky vyzkoušet.

Dále se umělecké tradice udržují v malířství, řezbářství, sochařství, stříbrotepectví, keramice a vyrábění předmětů z kůže a drahých kamenů. Každý region má pro sebe typické umělecké řemeslo. Po celé Indonésii natrefíte na řadu uměleckých dílen a leckdy, především na Bali , na celé umělecké vesnice. Zde je možno sledovat výtvarníky při práci či si nakoupit umělecká díla. Pořádají se tu i kurzy daného uměleckého řemesla pro turisty.

Sousoší (nahrál: admin)
Sousoší
Rozcvička (nahrál: admin)
Rozcvička
Taneční vystoupení (nahrál: admin)
Taneční vystoupení
Představení (nahrál: admin)
Představení
Maska (nahrál: admin)
Maska
Ukázka tradičního umění - masky (nahrál: admin)
Ukázka tradičního umění - masky
V obchodě se suvenýry (nahrál: admin)
V obchodě se suvenýry
Můžete si zkusit namalovat vlastní masku (nahrál: admin)
Můžete si zkusit namalovat vlastní masku
Tradiční vzor (nahrál: admin)
Tradiční vzor
Misky s tradičním vzorem (nahrál: admin)
Misky s tradičním vzorem
Vzor (nahrál: admin)
Vzor
Dřevěná zvířátka (nahrál: admin)
Dřevěná zvířátka
Malování (nahrál: admin)
Malování
Tanec (nahrál: admin)
Tanec
Malování (nahrál: admin)
Malování
Konečný výsledek (nahrál: admin)
Konečný výsledek

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud